سید امیر صادقی معاون فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار برنا، با اظهار اینکه امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول ممتاز دین مبین اسلام است، گفت: اگر روابط افراد جامعه براساس معروف خواهی و منکر گریزی تعریف شود و همه آحاد جامعه به آن عمل کنند جامعه ایده‌آل اسلامی شكل خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینكه طبق وعده‌های مجلس شورای اسلامی از اواخر خرداد ماه سال جاری فعالیت سازمان امر به معروف و نهی از منکر رسمیت قانونی پیدا خواهد کرد، بیان کرد: با ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به سازمان امر به معروف و نهی از منکر از اوایل تیر ماه سال جاری فعالیت‌های این سازمان قانونمند خواهد شد.

صادقی با تصریح اینكه با احیای امر به معروف و نهی از منکر فضای فرهنگی جامعه اصلاح خواهد شد، افزود: یکی از مهم‌ترین هدف تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد ساختار قوی برای متولیان احیای امر به معروف و نهی از منکر است.

صادقی تشکیل سازمان امر ‌به ‌معروف و نهی ‌از منکر را برای جامعه ضروری دانست و بیان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق برای احیای ‌امر ‌به معروف و نهی از منکر معروفات در جامعه گسترش و با تحقق این هدف منکرات نیز در جامعه کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینكه با آغاز فعالیت سازمان امر به معروف و نهی از منکر مشکل بودجه برای اجرای برنامه‎ها در راستای احیای امر به ‌معروف و نهی ‌از منکر در جامعه حل خواهد شد، بیان کرد: برگزاری کلاس‌های آموزشی و نشر کتاب‌های امر به معروف و نهی از منکر برای اقشار مختلف جامعه از برنامه‌های این ستاد در استان قزوین بوده است. 

معاون فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین اضافه کرد: اگر آحاد جامعه به رفتارهای ناسالم یکدیگر تذکر دهند و برای احیای امر به معروف و نهی از منکر احساس مسوولیت کنند، بزرگترین رسالت دینی در جامعه احیا می‌شود.

صادقی افزود: تاکنون کتابچه‌ و کتاب‌های امر به معروف و نهی از منکر بین ‌اصناف، دانشجویان و خانواده‌ها برای احیای امر ‌به‌ معروف و نهی ‌از‌ منکر توزیع شده است.

وی گفت: این ستاد شورای امر به معروف و نهی از منکر در همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی، مدارس، کارخانجات، مساجد، هیات‎های ‌مذهبی و اصناف تشکیل داده است و تا به افراد منکر تذکر لسانی دهند.

صادقی بیان کرد: به افراد منکر با زبان لسانی تذکر داده خواهد شد و در صورت عدم توجه منكر به تذکرات تا چندین بار فرد منکر به اجراییات امر به معروف و نهی از منکر گزارش داده می‌شود تا در راستای قانون با وی برخورد شود.

وی با بیان اینكه با احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت، گفت: بیش از 300 مصادیق معروف و منکر در جامعه شناسایی شده است كه رعایت اصناف در قیمت گذاری، توصیه به نماز و قرائت قرآن، عمل به واجبات شرعی، فراگیری احکام، عمل کردن کارمندان به وظایف قانونی و شرعی و برخورد مناسب کارمندان ادارات با ارباب رجوع از جمله مصادیق احیای معروف در جامعه است.

صادقی کم فروشی، مشروبات الکلی، اعتیاد، مواد مخدر، قمار، ریا، بی توجهی به حقوق زیردستان، روابط غیرضروری با زنان، رقابت نامناسب اقتصادی را از جمله مصادیق منکر در جامعه عنوان كرد.