به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، معاون برنامه‌ریزی استانداری قزوین در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اداره کل برنامه و بودجه برنامه‌های چشم‌انداز 20 ساله و برنامه پنجم توسعه استان قزوین را تدوین می‌کند، اظهار کرد: اکنون 40 درصد از عملیات تهیه سند توسعه اشتغال استان قزوین به اتمام رسیده است.

نادری با بیان اینکه اعتبارات استان قزوین با 59 هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته 4.5 درصد رشد یافته است، گفت: اعتبارات عمرانی استان قزوین 88 میلیارد و 900 میلیون تومان است که نسبت به سال گذشته 13.7 درصد رشد یافته است.

وی افزود: اعتبارات جاری استان قزوین در سال جاری 64 میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته 11.4 درصد رشد داشته است.

معاون برنامه‌ریزی استانداری قزوین با بیان اینکه تعهد اشتغال‌زایی استان قزوین در سال جاری 38 هزاراشتغال است، گفت: 120 طرح اقتصادی اشتغال‌زایی نیمه تمام در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید که در راستای افزایش میزان اشتغا‌ل‌زایی استان قزوین موثرخواهد بود.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری به صورت فصلی اندازه‌گیری می‌شود، گفت: با توجه به اینکه نرخ بیکاری سه ماه اول سال گذشته 13.8 درصد بود مسوولان مربوطه باید برای ایجاد اشتغال‌ تلاش کنند و همچنین با حفظ شغل‌های ایجاد شده نرخ بیکاری را کاهش دهند.

نادری با اشاره به اینکه 3 هزار و 254 واحد صنعتی در استان قزوین است، افزود: بیش از 20 واحد صنعتی مشکل‌دار و کمتر از 5 واحد بحرانی در استان قزوین وجود دارد که برای حل مشکلات این واحدها اقدامات موثری صورت خواهد گرفت.

وی با اظهار اینکه استان قزوین از پتانسیل‌ها و توان‌های بالای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار است، گفت: در 42 شرکت این استان سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است و همچنین یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی در ادامه خبر داد: سرشماری آماری مسکن از دوم آبان ماه امسال به مدت20 روز با همکاری بیش از هزار عوامل اجرایی، اجرا خواهد شد و این موضوع یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری در این معاونت است.

نادری با اظهار اینکه درسال 85 آخرین سرشماری در استان قزوین انجام شده است، گفت: قبل از سال 85 سرشماری 10 ساله انجام می‌شد که از سال 85 به بعد سرشماری از 10 ساله به 5 ساله به دلیل ضرورت و نیاز اطلاعات در جامعه تغییر یافت.
 
وی افزود: بیش از 350 هزار نفرخانواردر استان قزوین در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها شرکت کردند که در مراحل مختلف 4 هزار نفر خانوار به این طرح اضافه شدند.