به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین و به نقل از روابط‌عمومی شهرداری قزوین، فرزانه نظری‌پور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین با اعلام این خبر گفت: شهرداری قزوین بر اساس مصوبه سال 1387 شورای عالی معماری و شهرسازی مبنی بر ارتقا سیما و منظر شهری، پروژه مطاله و تدوین ضوابط نماهای شهری را در دستور كار خود قرار داده است.

وی اضافه کرد: در همین راستا سازمان زیباسازی شهرداری قزوین در ابتدای سال 1390 مهندسان مشاور دیارگاه را به عنوان مشاور پروژه فوق انتخاب کرده است و پس از هماهنگی با معاونت شهرسازی و معماری و مدیریت سازمان خدمات طراحی شهرداری كمیته راهبری طرح تشكیل و با همراهی كمیته سیما و منظر شهر جلساتی را برای بررسی روند پروژه برگزار کرده است.

وی اظهار كرد: مدت انجام این پروژه نزدیک به 6 ماه است كه در مرحله اول آن در ابتدای تیرماه مشاور اقدام به ارایه مطالعات اولیه طرح در جلسه كمیته راهبری کرده و اعضا جلسه مواردی را برای لحاظ کردن در روند پروژه بیان کردند.

این مسوول ادامه داد: در نهایت مقرر شد حداكثر ظرف مدت یك ماه پس از این جلسه مشاور اقدام به تهیه و تدوین ضوابط نما در یكی از محورهای منتخب کند و پس از بررسی و تصویب، ادامه پروژه نیز به همان منوال صورت گیرد.

وی اضافه كرد: در این طرح 10 محور اصلی شهر با محوریت بافت تاریخی، میانه و حاشیه‌ای بررسی و نمونه‌های متعددی از نماهای موجود در این محورها مورد مطالعه قرار گرفته است.