مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار برنا، با بیان این مطلب افزود: اواخر شهریور ماه امسال نرخ کرایه تاکسی درون شهری بیش از 15 درصد افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه هیأت مدیره این سازمان طرح پیشنهادی افزایش بیش از 15 درصد نرخ کرایه تاکسی درون شهری را تصویب کرده است، گفت: مصوبه این طرح به شورای شهر برای تصویب نهایی ارسال شده است.

صباغان افزود: اواخر شهریور ماه امسال افزایش کرایه تاکسی بعد از تصویب شورای شهر اجرایی خواهد شد.