به گزارش خبرنگار برنا از زاهدان، علیرضا براهویی مدیر روابط عمومی استانداری سیستان‌ و بلوچستان هرگونه خبر مبنی بر این مبادله را تکذیب کرد و گفت: این شایعه از روز قبل توسط یک سایت ضد انقلاب مبنی بر مصاحبه استاندارآقای علی اوسط هاشمی با یک رادیو محلی نقل شد، که ما این خبر را تکذیب می کنیم.