به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، حسین صادق عابدین در بازدید از یكی از حوزه‌های امتحانی آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی استان فارس با اشاره به اهداف دولت در تكمیل ظرفیت و تامین نیاز نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی گفت: در این آزمون بیش از 16 هزار نفر در رشته‌های مختلف شغلی شركت داشته‌اند كه از این تعداد بیش از 370 نفر پذیرفته خواهند شد.

استاندار فارس افزود: پذیرفته شدگان نهایی پس از گذراندن مراحل گزینشی و اعمال سهمیه، به فعالیت مشغول خواهد شد و در این راستا نیز بر اساس نیاز تمامی دستگاه‌های اجرایی استان فارس، مراحل بعدی آزمون‌های استخدامی در فارس برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان كرد: دولت در قالب طرح مهر آفرین ظرفیت خوبی را برای جذب نیروهای متخصص ایجاد كرده است.

گفتنی است؛ استاندار فارس در این بازید به بررسی كمی و كیفی آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی استان پرداخت.