‌وی اظهار داشت : بر اساس اعتقادات ما خانواده دارای اهمیت ویژه ای است و اسلام به ما آموخته که اهمیت و محوریت خانواده با زن است، زن بیش از خودش به فکر سلامت همسر و فرزندان است بنابراین باید سلامت زنان را تأمین کنیم تا سلامت مردان و فرزندان هم تأمین شود.

دکتر ایمانیه با اشاره به فعالیت‌های قابل توجه مجمع خیرین تأمین سلامت فارس پیشنهاد تشکیل مجمع خیرین تأمین سلامت زنان را مطرح نمود و گفت: بانوان زیادی از جمله خانم‌ها سعادت، امتیاز و بنان تأمین سلامت استان فارس را حمایت کرده‌اند که در کشور قابل توجه می‌باشد .

وی با تاکید بر اینکه برای آموزش موارد مرتبط با سلامت زنان باید از داوطلبین متخصص ادارات استفاده کنیم، افزود: اداره سلامت زنان و بانوان در وزارت بهداشت تشکیل شده ولی در ساختار اداری و تشکیلاتی دانشگاه‌ها به خوبی دیده نشده است که باید به این مسئله توجه شود.

دکتر ایمانیه پیشنهاد کرد که واحدهای درسی با موضوع سلامت زنان در دروس دانشجویان علوم پزشکی گنجانده شود و تعدادی مراکز تخقیقات با موضوعات ویژه سلامت زنان با مدیریت زنان هیئت علمی نیز تشکیل گردد.

وی همچنین راه اندازی کانون‌های دانشجویی سلامت زنان با اداره دانشجویان دختر را راهی موثر برای انجام پژوهش‌ها و سایر موارد در ارتقای سلامت زنان دانست .