به گزارش خبرگزاری برنا از فارس؛ مرتضی وصالی فرماندار پاسارگاد در جلسه نهضت مطالعه مفید این شهرستان گفت: یکی از چالش‌های جدی موجود در حوزه فرهنگ، بحث مطالعه مفید است.

وی افزود: عنوان نهضت مطالعه مفید بار معنایی و محتوایی دارد باید برای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در سطوح مختلف جامعه نهضتی همه جانبه با به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها و امکانات و به‌طور همگانی صورت بگیرد.

وصالی با بیان اینکه هر مطالعه ای مفید نیست، اظهار داشت: مطالعه ای مفید است که مبنای علمی، دینی، عقلایی و منطقی داشته و به‌دور از هرگونه انحراف باشد.

مقام عالی دولت در پاسارگاد ابراز داشت: 1404 افق مشخصی است که حوزه مطالعه مفید نیز در آن لحاظ شده است و می بایست برای رسیدن به اهداف ترسیم شده در آن با برنامه ریزی مدون اقدام کنیم.

وصالی با بیان اینکه 12 سال تا تحقق سند چشم انداز توسعه فاصله داریم اظهار داشت: اعضای کمیته نهضت مطالعه مفید باید به صورت دغدغه مند و با هماهنگی بیشتر فعالیت کنند. 

فرماندار شهرستان پاسارگاد تصریح کرد: خرده فرهنگ های موجود در شهرستان از مبانی دینی و اصول سنن ایرانی فاصله گرفته و مهم‌ترین دلیل آن هجمه های فرهنگی است که با عملیاتی کردن مصوبات جلسه و هماهنگ کردن خروجی های دستگاه‌های متولی حوزه فرهنگ این مشکل تاحدودی مرتفع خواهد شد.

وی در پایان افزود: جهت موفقیت در نهضت مطالعه مفید باید جامعه هدف را پیش دبستانی ها و مهدهای کودک و فضاهای دانش آموزی قرار دهیم و فرزندانمان را از همان سنین کودکی و نوجوانی با فرهنگ مطالعه و کتابخوانی آشنا کنیم.