به گزارش خبرگزاری برنا از فارس و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی شیراز رییس شورای وب سایت دانشگاه با بیان این مطلب، گفت : وبومتریكس هر شش ماه یك بار سایت های دانشگاه های دنیا را رتبه بندی می كند كه براساس آخرین رتبه بندی در ژانویه 2011 ، دانشگاه علوم پزشكی شیراز 543 رتبه نسبت به دوره قبل صعود داشت.

دكتر وحید عماد افزود : بر اساس این اعلام ، رتبه دانشگاه علوم پزشكی شیراز در بین تمامی دانشگاه های ایران نسبت به دوره قبل نیز یك پله صعود داشته است.

وی اظهار داشت : در حال حاضر دانشگاه علوم پزشكی شیراز در بین دانشگاه های علوم پزشكی كشور پس از دانشگاه علوم پزشكی تهران رتبه دوم را داراست.

دكتر عماد گفت : دانشگاه همواره سعی دارد كه بیشترین خدمات الكترونیك را به دانشجویان و شهروندان ارایه كند و بر این اساس اطلاعات و خدمات بهداشتی و درمانی امكان پذیر را به صورت الكترونیك در اختیار مراجعان قرار دهد.

وی افزود : استفاده از خدمات الكترونیك موجب كاهش حداكثری هزینه ها و عدم نیاز به مراجعه حضوری دانشجویان و شهروندان به منظور انجام امور آموزشی و اداری می شود.

دكتر عمادگفت: استفاده از ظرفیت های وب سایت در توسعه آموزش پزشكی و در نهایت تحقق دولت الكترونیك از اهداف اصلی دانشگاه است كه دستیابی به این پیشرفت ها گام موثری در رسیدن به آنهاست.