به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان فارس در آیین گشایش کتابخانه و مرکز اسنادفرهنگی کشور اظهار داشت: در پی تمرکززدایی سازمان‌ها و نهادها، مرکز اسناد و مدارک و اطلاعات علمی کشور از تهران به شیراز منتقل می‌ شود.

دکتر علی‌اکبر صفی‌پور ادامه داد: بخش اسناد با وجود اهمیت بسیار، جزو بخش‌های مظلوم کشور به شمار می رود.

وی بیان داشت: علم اسناد، بایگانی و مدیریت اسناد رشته دانشگاهی ندارد و نگاه‌های تجربی به آن سمت و سو می دهد.

صفی‌پور تصریح کرد: این نگاه تجربی ضعف‌های عمده‌ای را در مدیریت اسناد به وجود آورده است.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان فارس گفت: رشته مطالعات آرشیو و بایگانی در مقطع کارشناسی ارشد از آغاز سال تحصیلی 90در دو دانشگاه کشور راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: این موضوع کمک موثری برای ایجاد نگاه ویژه به آرشیو و مطالعات آن محسوب می‌ شود.

صفی‌پور اظهار داشت: راه‌اندازی Data center مرکز مطالعات فارس که از مصوبات سفر سوم دولت به فارس است که از ارکان موثر در فراگیری اطلاعات فارس در سطح کشور به شمار می‌رود.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان فارس یادآور شد: یکسان‌سازی فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و فراگیری اطلاعات استان فارس از ثمرات راه‌اندازی این مرکز است.

وی تاکید کرد: با تکیه بر این مرکز شیراز تبدیل به قطب کشور در حوزه مدیریت و بایگانی اسناد می‌ شود.

صفی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات زمانی ارزش دارد که پژوهشگران توجه ویژه‌ای به پژوهش اسنادی داشته باشند.