به گزارش خبرگزاری برنا از فارس رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور در آیین گشایش کتابخانه و مرکز اسناد این پژوهشگاه گفت: همایش بررسی پیامدهای حضور متفقین در جنگ جهانی در ایران مهرماه سال آینده در شیراز برگزار می‌شود.

دکتر احمد میرزا کوچک خوشنویس در ادامه گفت: در این همایش به تاثیر حضور متفقین در جنگ جهانی در ایران از منظر مضرات یا منافع احتمالی پرداخته می شود.

معاون سازمان میراث فرهنگی کشور اظهار داشت: فراخوان این همایش روز 18 بهمن ماه اعلام می‌شود.

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت: بررسی مضرات و منافع حضور متفقین در ایران و گردآوری این اسناد باعث درخشش مرکز اسناد می‌ شود.

خوشنویس اذعان داشت: کتابخانه پژوهشگاه میراث فرهنگی باید عرصه ای ملی بیابد و با برنامه‌ریزی و پایه‌گذاری اسناد را در سطح کشور مطرح کند.

وی با تاکید بر لزوم تولید علم از اسناد ، گفت: این کتابخانه باید منابع کتاب و نشریات ادواری را به روز کند و در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی تصریح کرد: هنوز معتقدم پژوهشگاه شناخته نشده و امیدوارم اهل فرهنگ ، آن را درک کنند.

معاون سازمان میراث فرهنگی کشور افزود: عدم شناخت اهمیت پژوهشگاه و بی‌توجهی به تعامل با آن از سوی دانشگاه شیراز نقیصه مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

خوشنویس تصریح کرد: صبورانه منتظر رسیدگی مسئولان در رفع این نقیصه هستم و تاکنون این معضل را رسانه‌ای نکرده‌ام.

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی اذعان داشت: در زمینه تعداد و منابع موجود کتابخانه‌ای و مرکز اسناد بین تهران و شیراز، بی‌عدالتی آشکاری وجو دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.