به گزارش برنا از استان فارس به نقل از روابط عمومی كمیته امداد امام خمینی فارس، مرآت رسولی ضمن قدرانی از خیرین شیرازی که این نهاد را بهترین راه ارتباطی صدقات و نذورات خود به دست محرومین واقعی تشخیص دادند، افزود: کمیته امداد شیراز در حال حاضر سه هزار و 350 نفر یتیم را به واسطه 10 هزار و 285 نفر حامی خیر مورد حمایت دارد.

این مقام مسوول ادامه داد: میانگین پرداختی هر حامی ماهیانه 430 هزارریال و میانگین دریافتی هر یتیم در ماه یک میلیون و 300 هزار ریال است.

مدیر شهرستان شیراز با اشاره به مقایسه کمک خیرین در سالهای 91 و 92 افزود: در سال گذشته این مدیریت در سر فصل کمک های ایتام شاهد رشد تقریبا 80 درصدی هستیم.

رسولی در مورد وظیفه ذاتی کمیته امداد در اجرای این طرح ادامه داد: این نهاد با شناسایی ایتام نیازمند و معرفی آنها به خیرین، کمک های حامیان را تجمیع و با رصد مسائل و مشکلات ایتام این وجوهات را مدیریت کرده و به حساب یتیم واریز می کند.

وی گفت: حامیان طرح اکرام علاوه بر واریز و جوه نقدی به حساب های مشخص شده در مناسبت های گوناگون همچون ماه مبارک رمضان، عید نوروز و دیگر اعیاد با هماهنگی کمیته امداد اقدام به سرکشی از خانواده های ایتام کرده و نیازهای روزمره آنها همچون پوشاک، تغذیه و تحصیل را در حد توان مرتفع می کنند.