به گزارش خبرگزاری برنا از استان فارس، سرگرد پاسدار مجید وامق پیش از درحاشیه همایش هفته عقیدتی سیاسی وتجلیل از پاسداران وفرماندهان نمونه سپاه ناحیه بقیه الله اظهار کرد: برای مقابله با فرهنگی که درجامعه از سوی دشمن القا می شود نیاز به برنامه های مدون که نیازهای اقشار مختلف جامعه به ویزه جوانان را برطرف سازد ضروری است.

وامق افزود: نداشتن برنامه اقتصادی مدون ، ضعف درنظارت ومدیریت مهم ترین عامل شکست اقتصادی درکشوراست که نباز به بازنگری وتوجه ویژه ازسوی متولیان ومسئولان دارد.

* بیش از 30 برنامه فرهنگی وعقیدتی درسپاه ناحیه بقیه الله برگزار می‌شود

در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری مبنی برسال اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی بیش از 30 برنامه فرهنگی اعتقادی وسیاسی شامل طرح ابرار ویژه فرماندهان پایگاه ها و شورای حوزه های مقاومت، دوره تربیت وتعالی ناحیه، نشست های بصیریتی وسیاسی، مخافل انس با قرآن درسال جاری برگزار می شود.

برپایی برنامه های اعتقادی، معنوی ویژه کارکنان سپاه درقالب نورمبین به منظورآشنایی با قرآن ومفاهیم، کلاس های اخلاقی واعتقادی، گرده مایی سیاسی با موضوع روشنگری وبصیرت افزایی کارکنان از دیگر برنامه های دردست اجرای سپاه ناحیه بقیه الله شیراز است.

وی خاطرنشان کرد: برپایی همایش هفته عقیدتی سیاسی درراستای تبیین و واکاوی وشناساندن آسیب ها ومعرفی فرماندهان وپاسداران نمونه برگزار شده است.

دبیر همایش هفته عقیدتی سیاسی سپاه ناحیه بقیه الله شیراز تصریح کرد: مشکل اقتصادی تنها با نگاه به خارج برطرف نمی شود بلکه با داشتن ظرفیت ها و منابع فراوارن می توان با مدیریت صحیح در راستای پیشبرد وپیشرفت اقتصاد تلاش کرد.