به گزارش از خبرگزاری برنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس مهندس زینل قنبری اظهار داشت: خرید و فروش انرژی و انشعاب برق، توسعه، بهینه سازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبكه و تاسیسات توزیع نیروی برق از جمله فعالیت های این شرکت است.

وی ابراز کرد: محدوده تحت پوشش این شركت عرصه ای به مساحت حدود صد و سه هزار كیلومتر مربع است كه در قالب 21 شهرستان و 45 ناحیه است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس افزود: در پایان سال 1392 شاخص‌های مختلف در شركت توزیع برق استان فارس شاهد رشد و ارتقا مثبت بوده است.

وی با اشاره به عزم شرکت برای رفع محرومیت ها و توسعه پایدار در تمام نقاط استان تصریح کرد: در سال گذشته تعداد 25 روستا ی دیگر استان از نعمت برق برخوردار باشند.

وی ادامه داد: طول شبكه فشار متوسط هوایی و زمینی این شرکت تا پایان سال 92به ترتیب 21233 كیلومتر و 66 كیلومتر بوده است که شاهد رشد 3 درصدی نسبت به سال 91 در این شاخص بوده ایم.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بیان کرد: طول شبكه فشار ضعیف هوایی و زمینی تا پایان سال 92 به ترتیب 10925 كیلومتر و 295 كیلومتر بوده است که رشد 3 درصدی نسبت به سال قبل خود یافته است.

وی تاکید کرد: تعداد ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی تا پایان سال 92 ، 31458 دستگاه با ظرفیت معادل 3426 مگاولت آمپر بوده كه درصد افزایش سالانه تعداد ترانس‌ها 6 درصد است.

قنبری همچنین با اشاره به نگاه مشترک مداری در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ابراز کرد: تعداد مشتركین در سال 92 به 817439 مشترک رسید، كه نسبت به سال قبل تعداد 37675 مشترك و 5 درصد افزایش داشته است.

وی یادآور شد: مصرف انرژی در سال 92 معادل 5760262 مگاوات ساعت بوده است كه نسبت به سال قبل 2 درصد افزایش داشته است.