به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از شیراز، فرمانده سپاه ناحیه مقاومت احمدبن موسی(ع) شیراز در حاشیه مانور پهبادها و نمایش آمادگی رزمی بسیجیان این ناحیه گفت: این پهبادها با حمایت معاونت علمی وفن آوری این ناحیه و توسط بسیجیان همین ناحیه ساخته وآماده پرواز شده است.

پاسدار آرش علاءالدینی اظهارداشت: اولویت نخست درساخت این پهبادها کنترل وهدایت درهنگام اوج، پرواز وفرود با بهره وری از امکانات موجود مورد توجه کارشناسان قرارگرفته است.

او افزود: امکان نصب دوربین وتجهیزات تصویربرداری وشناسایی با آخرین فن آوری های روزدنیا برروی این پهباد ها امکان پذیر است.

علاء الدینی بیان داشت: همچنین امکان حمل مهمات و تحهیزات نظامی ودفاعی برروی برخی از این پهبادها وجود دارد که پس ازتکمیل مرحله هدایت وکنترل پرواز، بسیجیان این ناحیه تحقیقات علمی وابتکارات جدید خود را درراستای عملیاتی کردن این فن آوری و نصب تجهیزات تصویر برداری و یا حمل مهمات اجرا کنند.

فرمانده سپاه ناحیه احمدموسی(ع) شیرازابرازداشت: پروازنمایشی پاراگرایدرازسوی یکی از بسیجیان این ناحیه ازبرنامه های جانبی مانورپرواز پهباد ها بوده است.

علاءالدینی اظهارداشت: درحاشیه این آئین توانمندی بسیجیان ناحیه احمد بن موسی (ع) در مقابله با اشراروارازل واوباش درقالب مانور آمادگی رزمی به نمایش گذاشته شد.

وی ابراز داشت: با ساخت تجهیزات وامکانات ازسوی بسیجیان متخصص گامی موثر درمقابله با تحریم های اقتصادی وتجهیزات نظامی برداشته می شود.

لازم به ذکر است که پرواز آزمایشی این پهباد ها درفرودگاه زرقان شهرستان شیراز با حضورجمعی ازبسیجیان با موفقیت انجام شد وسازندگان پهباد ها توانایی خود را درزمینه های پرواز،اوج، حرکت های نمایشی وفرود موفق به نمایش گذاشتند.