به گزارش خبرگزاری برنا از شیراز، علی باقرزاده امروز یكشنبه در دیدار با مدیركل صدا و سیمای مركز فارس ، با بیان اینكه معیار آمار بیسوادی در کشور سرشماری نفوس مسکن سال 90 است، اظهار داشت: پانزده درصد جمعیت بالای شش سال کشور بی‌سواد هستند.

او افزود: 20 درصد جمعیت غیر محصل کشور، با جمعیتی در حدود 11 میلیون نفر، تحصیلاتشان در حد ابتدایی است که با اهدافی که نظام تعریف کرده، سازگار نیست.

باقرزاده با بیان اینکه پژوهش‌ها نشان می‌دهد، داشتن سواد در حد آموزش ابتدایی می‌تواند 9 درصد راندمان صرفه‌جویی آب را بهبود بخشد، ادامه داد: تأثیر سواد در توانمندسازی افراد، تقاضای جامعه هدف برای دریافت خدمات آموزشی و دیده شدن مسئله بی‌سوادی در بطن جامعه از موضوعات مهم آسیب‌شناسی در موضوع بی‌سوادی است

رئیس سازمان سوادآموزی کشور با تصریح اینکه جمعیت بیسواد و کم سواد موجب کندی جریان توسعه می‌شود، افزود: دو سوم تصادفات منجر به فوت در کشور مربوط به افراد بی‌سواد و کم‌سواد جامعه است.

او گفت:از اجرایی شدن تولید برنامه‌های مشترک با صدا و سیمای استان‌ها خبر داد و هدف از این اقدام را مبارزه با بیسوادی دانست.

باقر زاده افزود: دوری از جریان آموزش، آسیب‌پذیری و آسیب‌رسان بودن را سه ویژگی مهم بی‌سوادان برشمرد و اضافه کرد: یکی از برنامه‌های ثابت سازمان سوادآموزی در کشور، دیدار با مدیران کل صدا و سیمای مراکز استان‌ها است که با همکاری رسانه ملی تلاش می‌کنیم، برنامه‌های مشترکی با آموزش و پرورش در خصوص موضوع بی‌سوادی پیاده کنیم.

وی اضافه كرد: تولید برنامه‌های آموزشی با همكاری صدا و سیمای مراكز استان‌ها موجب می‌شود که هم گروه‌های باسواد، هم مرجع و هم بی‌سوادان برای ریشه کنی بی‌سوادی بسیج شوند.