به گزارش خبرگزاری برنا از شیراز ، دکتر مصیب امیری اظهار داشت : هم اکنون پرونده 3 اثر طبیعی استان شامل چنارهای کهنسال خرمبید که قدمت آنها از 200 تا 600 سال تخمین زده شده، چنار مظفر آباد خرمبید که حدود 400 سال قدمت دارد و سروهای قبرستان کوار کهنه که بین 270-300 سال عمر دارند درحال آماده سازی و مستند نگاری و معرفی جهت ثبت در فهرست ملی است .

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت : 12پرونده آثار تاریخی فرهنگی فارس نیز درحال آماده سازی جهت ثبت در فهرست آثار ملی ایران است.

او افزود : امامزاده پنج شیر فیروز آباد ( قرون میانه تا متأخر اسلامی ) ، تپه بئر گال گراش ( ساسانی – قرون اولیه اسلامی ) ، تل سبز بایگان فیروز آباد ( هزاره 4و5 قبل از میلاد – ساسانی ) ، تل قلات مشایخ ممسنی ( دوره ساسانی – قرون اولیه اسلامی )، جدول شیرین و فرهاد نور آباد ممسنی ( ساسانی ) از جمله آثار تاریخی استان است که پرونده آنها درحال مستندسازی است. 
 
امیری اضافه کرد: بقایای چهار طاقی و محوطه تنگاب شیراز ( اواخر ساسانی و اوایل دوره اسلامی ) ، حمام خان زرقان ( قرون متاخر اسلامی ) ، حمام کازرون جهرم ( صفویه ) ، سقاخانه های شیراز ( قاجار – پهلوی ) کاروانسراهای چاه تلخ جهرم ( قرون میانه و متاخراسلامی ) ، محوطه تاریخی دشت قنبری سروستان ( اواخر دوره ساسانی و اوائل دوره اسلامی ) ونقوش صخره های کوه خاتون بوانات که این نقوش مربوط به دوران پیش ازتاریخی تا دوران تاریخی است از دیگر آثار درحال مستندسازی درسطح استان است.