به گزارش خبرگزاری برنا از فارس مدیر عامل و موسس خانه قلب گفت: در حال حاضر ایران در زمینه درمان بیماری های قلبی به گونه ای پیشرفت داشته كه نه تنها بیماری برای درمان قلب از كشور خارج نمی شود، بلكه از سایر كشورها نیز برای درمان به ایران می آیند.

دكتر محمد علی بابایی بیگی افزود: با این وجود بیش از 40 درصد مرگ و میر در كشور ما به دلیل سكته های قلبی است.

وی تصریح كرد: به همین منظور پیشگیری و آموزش شیوه مناسب زندگی به مردم دارای اهمیت ویژه ای است.


دكتر بابایی گفت: تاكنون 7 هزار و 371 نفر به خانه قلب مراجعه كرده اند كه با گشایش آزمایشگاه مركز از 4 هزار و 677 نفر خون گیری به عمل آمده است.

وی اظهار داشت: چهار كلینیك چربی خون، فشار خون، دیابت و تغذیه در خانه قلب فعال هستند كه تاكنون یك هزار و 400 نفر به آنها مراجعه كرده اند.


مدیرعامل خانه قلب سالم شیراز افزود: خانه قلب هر روز از ساعت 30/7 تا 9 صبح به پذیرش عموم مراجعان می پردازد و كلینیك ها نیز از ساعت 9 تا 13 به ارایه خدمت به مردم مشغولند.

وی تاكید كرد: افرادی كه در این مركز مورد غربالگری قرار می گیرند می توانند از طریق كدپستی نتایج آزمایش هایشان را از سیستم اینترنتی دریافت كنند.


سرپرست مركز تحقیقات قلب دانشگاه علوم پزشكی شیراز نیز گفت: تاكنون بیش از 3 هزار دبیر آموزش و پرورش در خانه قلب مورد غربالگری قرار گرفته اند.


دكتر محمد جواد زیبایی نژاد افزود: این غربالگری در مورد 4 فاكتور اصلی چاقی، فشار خون، اختلالات چربی، سندروم متابولیك و همچنین مصرف سیگار و مواد مخدر و دیگر عوامل موثر بر بیماری های قلبی انجام شده است.

وی اظهار داشت: افرادی كه بر اساس نتایج غربالگری ها نیاز به آموزش داشته باشند در كلینیك های خانه قلب به صورت چهره به چهره آموزش می بینند.