معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز در گفت‌وگو با خبرنگار برنا در فارس اظهار داشت: برای کاهش سرعت خودروها در سطح شهر شیراز باید راهکارهای قانونی را دنبال کرد نه اینکه در هر خیابانی که خودروها با سرعت بیشتر حرکت می کنند انتظار نصب سرعت گیر داشت.
 
رضا خیراندیش با بیان اینکه نصب سه هزار متر گارد ریل در بلوار چمران در دستور کار قرار گرفته است، افزود: بنابر تصمیم شورای ترافیک و در خواست راهنمایی و رانندگی شیراز نصب گارد ریل در بلوار چمران آغاز شده است.
 
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز نصب سرعت گیرهای موجود در خیابان‌های شهر شیراز را نامناسب و همراه با مشکل دانست و تصریح کرد: به طور یقین نصب سرعتگیر و گاردریل در این شهر چهره زیبای شیراز را از بین خواهد برد ولی در غیر از این صورت نیز گروهی از مردم رعایت نمی کنند و مشکلاتی را برای دیگر شهروندان ایجاد می کنند.
 
خیراندایش با تأکید بر اینکه ایمنی خیابان‌ها با نصب سرعت گیر و گاردریل تأمین نمی شود، یادآور شد: باید فرهنگسازی گسترده انجام شود نه اینکه در هر خیابان و بلوار اقدام به نصب سرعتگیر و گاردریل شود و باید در نظر داشته باشیم که چنین وضعیتی در خیابان‌های شیراز باعث بروز مشکلاتی در برابر آیین نامه بین المللی خواهد شد.
 
وی در ادامه سخنان خود درباره وضعیت برخی از تقاطع های غیر همسطح و استفاده همزمان از چراغ های راهنمایی و رانندگی در این مناطق گفت: بحث لوپ در برخی از تقاطع ها مهمتر است به خصوص اینکه مهمترین بحث در ایجاد این تقاطع ها روانسازی حرکتی و راحتی برای تردد شهروندان است