به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، فرهاد سجادی در دومین جلسه جهاد اقتصادی استان فارس گفت: فعالیت های خوبی در حوزه جهاد کشاورزی استان فارس انجام شده که در ادامه این مسیر باید به دو نکته مهم توجه داشت
 
وی ادامه داد: یکی از مباحث مهم که باید به آن توجه کرد توجه به منابع آبی و خاکی استان است که متاسفانه طی چندین سال گذشته به طور کامل از این منابع استفاده شده است
 
سرپرست استانداری فارس با بیان اینکه هزینه های انجام شده متناسب با تولیدات بخش کشاورزی استان نیست، یادآور شد: مشکل امروز تخصیص و مدیریت منابع آبی است. چراکه با چنین هزینه هایی که در بخش کشاورزی فارس انجام می شود تولیدات باید به 10 برابر افزایش داشته باشد.
 
سجادی تصریح کرد: امروز 60 درصد از منابع آبی استان در بخش کشاورزی از بین می رود در حالیکه در سال جهاد اقتصادی باید به گونه برنامه ریزی شود که هدر رفت آب در این بخش به 40 درصد کاهش پیدا کند.
 
وی با اشاره به اینکه باید به فکر استفاده درست از منابع آبی زیر زمینی نیز باشیم، افزود: در حال حاضر 70 هزار چاه آب در فارس وجود دارد که از این تعداد 11 هزار چاه غیر قانونی فعالیت می کند.
 
سرپرست استانداری فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه نکته مهم دیگر در بخش کشاورزی توجه به تولیدات و ارزش افزوده است، گفت: محصولی که چنین هزینه هایی به دست می آید به دلیل نبود زیر ساختهای درست در بحث صنایع تبدیلی بخش زیادی از آنها پرت می شود.
 
وی تاکید کرد: در بحث صنایع تبدیلی در استان فارس فعالیتهای خوبی طی دو سال گذشته صورت گرفته که