به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، مدیر بنیاد مسکن شهرستان ممسنی گفت: پنج هزار و 900 واحد مسکونی و روستایی در جریان زلزله سال گذشته در سطح این شهرستان خسارت کلی دیده اند که برای بازسازی آن در پنج روستا آواربرداری شده اعتباری معادل 590 میلیارد ریال مورد نیاز است.

سید قاسم حسینی با بیان اینکه یک هزار و 700 واحد مسکونی شهری و چهار هزار و 200 واحد مسکونی روستایی در این حادثه خسارت دیده اند افزود: تاکنون بیش از دو هزار پرونده برای ادامه روند بازسازی تشکیل شده است مبلغ 280 میلیارد ریال از سوی بانک های عامل ملی و مسکن به این مهم اختصاص یافته است.

وی در تشریح فعالیت های انجام شده این نهاد مردمی در سال گذشته به صدور 376 فقره سند مالکیت روستایی اشاره کرد و گفت: 20 واحد مسکونی شهری از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به فارس در مساحتی بالغ بر دو هزار و 200 متر مربع در این شهرستان آغاز شده و کار ساخت 30 واحد مسکونی روستایی نیز در حال انجام است.

حسینی خاطرنشان کرد: تهیه و اجرای طرح هادی در 14روستای شهرستان ممسنی برگ افتخاری است بر کارنامه عملکردی این نهاد در محروم ترین مناطق استان فارس که در این رابطه برای تهیه طرح های هادی این شهرستان مبلغ یک هزار و 280 میلیون ریال اختصاص یافته است.

به گفته این مسوول، کار واگذاری زمین در 3منطقه این شهرستان شامل بخش دشمن زیاری، مرکزی و ماهور با جدیت ادامه داد همچنین در سال گذشته 640 فقره پروانه ساختمانی برای واحدهای مسکونی روستایی در این شهرستان صادر شده است.