به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، سردار سجادیان گفت: بدپوششی و بدحجابی یکی از تاکتیک های جنگ نرم دشمن است که پیاده نظام های آن، انسان های سست ایمان و ناآگاه هستند.

وی ادامه داد: به منظور بهره مندی آحاد مردم ولایتمدار فارس، از امنیت اخلاقی در سطح شهر و اماکن و... پلیس امنیت اخلاقی با تقویت امکانات و عوامل انسانی فعالیت خود را دو چندان خواهد کرد.

جانشین فرمانده انتظامی فارس بیان کرد: از اجرای طرح برخورد با بدپوششی ها و بدحجابی که از هفته گذشته به مرحله اجرا درآمد تاکنون به یک هزار و940نفر از افراد بد پوشش تذکر لسانی داده شد و بیش از 20نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی گفت: اجرای طرح تشدید برخورد با بدحجابی در شیراز نشان داد که شهروندان شیرازی به تذکر پلیس توجه کافی داشته و راهنمایی و ارشادات کارکنان را مثمرثمر می دانستند.