به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، سرپرست استانداری فارس از اراده و باور فرهنگی، به عنوان مهمترین عنصر فرهنگ سازی و بازگشت به هویت فرهنگی، در فعالیت مدیران یاد كرد.

 سید فرهاد سجادی در بازدید از نمایشگاه تابستانه كتاب در شهر مقدس شیراز، با بیان اینكه موضوع فرهنگ و فرهنگ سازی با فعالیتی مستمر و دارای قدمت تاریخی به دست آمده است، گفت: باید به كاركرد مهم هنرمندان و فرهیختگان، اعتماد و باور داشته باشیم و اكنون نیز ما برای رسیدن به اهداف فرهنگی خود، بیش از اعتبار به اراده و باور در میان مدیران و دست اندر كاران مباحث فرهنگی نیاز داریم.

وی با اشاره به جایگاه و پیشینه غنی فرهنگی فارس و شهر مقدس شیراز و لزوم پرداختن به این موضوع مهم، افزود: دولت باید بستر ساز توسعه فرهنگی باشد و هنرمندان و فعالان فرهنگی نیز باید به همراه مدیران این بخش، فرهنگ ناب اسلامی ایرانی را ترویج دهند، زیرا این عرصه ای است كه به فعالیت هر چند اندك همگان، نیاز دارد.

* كتاب، رسانه ای رقابت ناپذیر در برابر تهاجم فرهنگی

سرپرست استانداری فارس خاطر نشان كرد: هنرمندان میزبان تاریخ هستند و برپایی نمایشگاه های فرهنگی با داشتن فرصت مهم آموزشی و تربیتی، امكان پیاده شدن از قطار روز مرگی و زندگی ماشینی را فراهم كرده می كند.

دكتر سجادی با تاكید برنقش مهم كتاب و كتاب خوانی و و تقدیر از دست اندر كاران برپایی نمایشگاه تابستانه كتاب، تصریح كرد: محیط فراهم شده برای كتاب خوانی و معرفی كتاب، در واقع محل خرد ورزی و كسب علم و معرفت است.

وی از كتاب به عنوان رسانه رقابت ناپذیر با سایر رسانه های نوین یاد كرد و افزود: تا كنون هیچ یك از ابزارهای نوین رسانه ای، توانایی رقابت و برابری با كتاب را نداشته است و باید برای مقابله با تهاجم های فرهنگی، سود بیشتری از توانایی های فرهنگی كتاب ببریم.