به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، عزت‌الله میرزایی عصر امروز در بازدید از روند اجرایی مجتمع های فرهنگی مذهبی محله مهدی آباد شیراز اظهار داشت: یکی از ارزشمندترین هنرهای حضرت امام راحل تربیت جوانان با ضمیری روشن آگاه و با هویت دینی و انقلابی است.

میرزایی خاطرنشان کرد: جوانان انقلابی مرد عمل و از بصیرتی بلند برخوردار بوده اند.

وی با اشاره به اینکه مسوولیت پذیری آحادی به ویژه جوانان که موتور محرکه انقلاب اسلامی در تمام مراحل است، افزود: پیامد روحیه آرمان خواهی جوانان برآمده از اندیشه های اعتقادی و ارزشی است چرا که تاریخ سراسر حماسه و افتخار ایران اسلامی است.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری فارس تصریح کرد: مردم ایران زمین همواره در تمام مراحل انقلاب در اوج حس مسوولیت پذیری بوده چرا که مردمان یک جامعه نشانگر میزان رشد و پویایی و دانایی و هویت دینی است.

میرزایی ادامه داد: روحیه ارزشی و حیات بخش در بین تمام اقشار جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان باید حفظ و تقویت شود.

وی گفت: رسیدن به قله های پیشرفت و توسعه و عدالت نیازمند نقش آفرینی جوانان است.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری فارس خاطرنشان کرد: رسالت اصلی مؤسسه ها و کانون های فرهنگی و مذهبی در تدوین برنامه های فرهنگی در راستای مسوولیت پذیری شکل می گیرد.

میرزایی تصریح کرد: افزایش حس مسوولیت پذیری جامعه با کاهش رفتارهای خراب‌کارانه ارتباط معناداری دارد که با اجرای فعالیت های فرهنگی کانون بروز بیش از پیش استعدادهای درخشان در بین جوانان استان است.