به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، رییس اداره سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر شیراز در نظر دارد با تشکیل شورای حمایت از تولید فیلم کوتاه از آثار با موضوع (معنویت در زندگی) در قالب فیلم های داستانی، پویانمایی و مستند حمایت کند.
 
بهروز مرامی افزود: بر همین اساس فیلمسازان می توانند آثار خود را برای ساخت به دبیرخانه شورا، مستقردر محل انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر شیراز به نشانی خیابان حکیمی و یا چهارراه حافظیه- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی- اداره سمعی و بصری و امور سینمایی تحویل دهند و سپس شورای تولید با توجه به محدودیت های موجود پس از بررسی و انتخاب آثار رسیده نسبت به حمایت از ساخت اقدام خواهد کرد.

وی تصریح کرد : طرح ها و آثار ارایه شده باید به صورت تایپ شده در سه نسخه به دبیرخانه تحویل داده شود و همچنین فیلمسازان باید مشخصات و سوابق فیلمسازی خود را به همراه تحویل اثر به دبیرخانه اراهه دهند.

مرامی در پایام گفت: فیلمنامه ها و طرح های ارایه شده توسط فیلمسازان با تجربه در اولویت است و در صورتی که شورا تشخیص دهد ارایه دهنده اثر فاقد تجربه و پیشینه در زمینه فیلمسازی است، در صورت موافقت صاحب اثر، ساخت فیلم در اختیار فیلمسازان با تجربه قرار خواهد گرفت.