به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری فارس گفت: مدیران دستگاه های اجرایی باید حداكثر تا پایان تیرماه سال جاری مشاغل مشمول طرح «دور كاری» را به دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری اعلام كنند.

محمد علی پور مهدوی با اشاره به رویكرد دولت مبنی بر اجرای برنامه دهگانه تحول اداری، اظهار داشت: با توجه به آیین نامه ابلاغی معاون اول رییس جمهور، هدف از اجرای طرح «دوركاری» افزایش بهره وری، انعطاف كاری و كاهش حجم رفت وآمد كارمندان دولت است.

وی به دیگر مزایای طرح «دور كاری» اشاره كرد و گفت: اجرای این طرح همچنین در كاهش آلودگی هوا و كاهش حجم ترافیك نیز مؤثر است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری فارس با تأكید بر لزوم اجرای «طرح دوركاری» در تمام دستگاه های اجرایی استان بیان داشت: تمام مدیران دستگاه های اجرایی استان باید حداكثر تا پایان تیرماه سال جاری مشاغل مشمول طرح «دور كاری» را مشخص و به دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری اعلام كنند.

پورمهدوی همچنین از تشكیل كارگروه استانی «دور كاری» در استانداری فارس خبر داد و گفت: مهمترین وظیفه این كارگروه، نظارت بر اجرای فرآیند «دور كاری» و تعیین ساز و كار مناسب برای امنیت اطلاعات مورد استفاده در این فرآیند است.

وی افزود: برای سنجش و اندازه گیری كمی و كیفی فعالیت هایی كه در مدت «دوركاری» صورت می گیرد، ساز و كار های لازم در كارگروه استان پیش بینی شده است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری فارس خاطر نشان كرد: تمام دستگاه های اجرایی استان مجاز هستند، هر ماه حداكثر 5 درصد حداقل حقوق موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات كشوری را برای كمك به هزینه های تبعی كار در خانه به كارمندان دور كار بپردازند.

پور مهدوی با بیان اینكه حداقل زمان هر دوره كاری برای هر كارمند در این طرح 6 ماه است، یاد آور شد: حداكثر دوره دور كاری و روزهایی كه كارمند باید در محل كار خود حضور فیزیكی داشته باشد؛ طبق تفاهم نامه منعقده بین كارمند دوركار و دستگاه ذیربط تعیین می شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح كرد: مشاغل درمانی،كادر آموزش و پرورش، دبیرخانه دستگاه های اجرایی، اپراتوری سیستم ها و مشاغلی كه ارباب رجوع دارند، مشمول طرح دور كاری نمی شوند.