به گزارش خبرگزاری برنا از شیراز، مدیر کل امور جوانان استان فارس صبح امروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان ضمن تبریک میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان بیان داشت: یکی از مسایل پراهمیت در دوران جوانی و یکی از اوقات ارزشمند این دوران اوقات فراغت است.

وی اظهار داشت: این اوقات فقط منحصر به جوانان هم نیست، لکن با توجه به ارزشمند بودن وقت جوان و اینکه جوانان در اوج انرژی می باشند این اوقات اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان افزود: در ساختار جوامع سنتی این وظیفه به عهده خانواده و در ساختار مدرن به عهده دولت است که این امر در ایران با توجه به اینکه جامعه ای نیمه سنتی و نیمه مدرن می باشد هم به عهده خانواده و هم دولت می باشد.

اسماعیل پور ضمن بیان اینکه در بسیاری از مقاطع خانواده این وظیفه را به دوش دولت و دولت به دوش خانواده می اندازد عنوان کرد: این وسط جوانان متضرر می شوند؛ زیرا خانواده به صورت جدی هزینه اوقات فراغت را در سبد خانواده نمی بیند و دولت هم موظف می شود تا جایی که می شود امکانات را در اختیار جوانان قرار بدهد و زیر ساختها را فراهم کند.


وی افزود: برنامه های اوقات فراغت از سوی ستاد با ارائه لیست اولویت برنامه های فراغتی شامل 150برنامه به دستگاههای متولی ارسال شد که به عنوان نقشه راه پیشنهادی ارائه شد تا دستگاهها موراد تکمیلی را به آن اضافه نمایند.

اسماعیل پور ضمن بیان اینکه از دستگاهها انتظار داریم تا این برنامه ها را اجرا و تکمیل نمایند عنوان کرد: هدف ستاد این است تا خلاء های موجود در برنامه های فراغتی را احصاء نماید که این خلاء ها با بازرسی از برنامه های فراغتی اجرا شده در دستگاهها در دو تیم جوانان منتخب و مدیران برخی دستگاهها به اجرا در می آید.

مدیر کل امور جوانان فارس ادامه داد: تیم بازرسی مدیران استان که متشکل از مدیر کل دفتر امور اجتماعی، معاونت فرهنگی شهرداری، مدیر کل تربیت بدنی و نماینده فرمانداری می باشد کار خود را با بازدید از برخی محلات و اماکن تجمع جوانان شروع نموده که البته هدف در اختیار گذاشتن امکانات دستگاهها و اختیارات ایشان در حل مسائل جوانان می باشد.

وی ضمن خطاب قرار دادن مدیران دستگاهها بیان داشت: در پایان تابستان امسال گزارش بودجه های هزینه شده اوقات فراغت را از دستگاهها مطالبه می کنیم تا مطمئن شویم در همین امر مورد استفاده قرار گرفته است و اجازه نمی دهیم با بودجه فراغتی جوانان حقوق کارکنان را بپردازند یا به سایر فعالیتها دستگاهها اختصاص دهند.
 
در این جلسه سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری فارس نیز ضمن دعوت کلیه دستگاهها به وحدت و همدلی و تعامل با یکدیگر این مهم را طبق فرموده مقام معظم رهبری باعث پیشرفت و پیشبرد برنامه ها دانست و افزود بخش اصلی جامعه ما را جوانان تشکیل می دهند که باید با رصد و برنامه ریزی دقیق از موازی کاری در این زمینه خود داری نمود که جز با تعامل و همکاری ادارات محقق نخواهد شد.