به گزارش برنا از فارس دانشگاه پیام نور مرکز شیراز میزبان برگزاری آزمون به کارگیری نیروی کار مشخص شرکت برق منطقه ای فارس با حضور 800 داوطلب در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز برگزار شد.

کیخا، مدیر دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش شرکت برق منطقه ای فارس هدف از برگزاری این آزمون را ایجاد اشتغال و تامین برق مطلوب در استان های فارس و بوشهر عنوان کرد.

وی از به کارگیری نیروها در امور حراستی و بهره برداری از پست ها در مناطق لامرد خبر داد و افزود: مشابه چنین آزمونی در چند روز گذشته در دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر نیز انجام شده است. 

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش شرکت برق منطقه ای فارس در پایان نظم حاکم بر آزمون و هماهنگی های قبل و بعد آن را رضایت بخش خواند و از مسوولان و عوامل اجرایی دانشگاه قدردانی کرد.