به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، طی حکمی از سوی استاندار فارس جابر مهدی یار به سمت مشاور و مدیر كل حوزه استاندار فارس منصوب شد.

در بخشی از حكم مهندس صادق عابدین خطاب به جابر مهدیار آمده است:نظر به تجربیات و سوابق ارزشمند جنابعالی، بدینوسیله شما را به سمت مشاور و مدیر كل حوزه استاندار فارس منصوب می کنم.

امید است با توكل به حضرت حق و با تعامل سازنده با كلیه دستگاه های استان در راستای اهداف دولت خدمتگذار و انجام امور محوله موفق و سربلند باشید.

مشاور و مدیر كل جدید حوزه استاندار فارس، مدیر كلی دفتر امنیتی انتظامی استانداری فارس را در كارنامه مدیریتی خود دارد.