به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، محمد عاطفی، دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی شیراز با توجه به امتیازهای اعلام شده از فعالیت های تحقیقاتی پژوهشگری در دوران دانشجویی، موفق به كسب عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته كشوری شد.

براساس كسب این رتبه، محمد عاطفی می تواند از امكانات موضوع بند «ك» ماده 2 آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان استفاده كند.

وی كه دانش آموخته رشته رادیولوژی است، دارای 12 اختراع ثبت شده است كه به دلیل یكی از این اختراعات كه با همكاری دكتر محمد جواد مرتضوی انجام شده و مورد تایید بنیاد ملی نخبگان قرار گرفته، تحت حمایت این بنیاد نیز می باشد.