به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، محمد هادی فخرای، سرپرست اداره فر هنگ و ارشاد اسلامی فارس در آیین بزرگداشت روز خبرنگار در شیراز گفت: نقش شیراز در فرهنگ ایران نقش بسیار پر رنگی است و بدون اغراق هیچ سرزمین دیگری همچون فارس و شیراز در عرصه روزنامه نگاری چنین سابقه و تاثیر ی نداشته است.

وی ادامه داد: نخستین روزنامه ایران کاغذ اخبار است که توسط میرزا صالح شیرازی به عنوان روزنامه نگاری شیرازی چاپ و منتشر شده است.

فخرایی اضافه کرد: الفارس میرزا تقی خان شیرازی نیز اولین روزنامه شیراز است و روزنامه فکاهی اولین روزنامه ایران در فارس پهناور آن زمان و در بوشهر چاپ و منتشر می شده است.

فخرایی گفت: در دوران مشروطیت دو روزنامه نگار بزرگ در ایران هستند که هر دو شیرازیند، میرزا جهانگیر خان شیرازی صاحب روزنامه صور اسرافیل و سید محمد رضا شیرازی که روزنامه مساوات را چاپ و منتشر کرده است.

وی همچنین اذعان کرد: نخستین شهید مطبوعات نیز ابتدا میرزا اسدالله خان شیرازی از شیراز است.

فخرایی با اشاره به تحقیقات دکتر صداقت کیش وجود اولین چاپخانه ایران را نیز در شیراز دانست و گفت : هم اکنون نیز وجود 78 نشریه در استان تا پایان سال 1389 و افزایش 5 نشریه در سال 1390 مجموع نشریات استان را به 83 نشریه افزایش داده است.

سرپرست اداره فر هنگ و ارشاد اسلامی فارس آمار تعداد نشریات فارس از نظر دوره انتشار در استان را 5 عنوان روزنامه 17 عنوان هفته نامه1 عنوان دو شماره در هفته 3 عنوان دو هفته نامه 22 عنوان ماهنامه 1 عنوان سالنامه31 عنوان فصل نامه 3 عنوان دو فصل نامه دانست و گفت: این آمار استان فارس را در رتبه ششم در بین سایر استان های کشور قرار داده است.

وی گفت: البته 46 مجوز جدید نشریه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این استان و در یک ماه اخیر رشد نمودار مطبوعاتی و نشریات فارس در نمودار کشوری را ارتقاء قابل توجهی بخشیده است.

فخرایی در پایان خواستار توجه و حمایت همه مسوولان و مدیران استان جهت تامین نیازهای معیشتی و مسکن خبرنگاران شد.