به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، داوود ایوبی در جلسه پیگیری مصوبات سفرهای ریاست ‏جمهوری، با مهم ارزیابی كردن تاثیر سفرهای استانی هیات دولت، گفت: نیمی از ‏مصوبات سفرهای ریاست جمهوری در خرم بید اجرایی شده و مابقی آن نیز در ‏دستور كار قرار دارد.‏

وی اضافه كرد: تلاش های ریاست جمهوری و سفرهای استانی، امید به انقلاب ‏را در مردم زنده کرد و ما نیز با الگوگیری از این سفرها، جلسات شورای ‏اداری را در دهستان ها و روستاها برگزار كرده و از نزدیك مشكلات مردم را ‏بررسی می کنیم. ‏

رییس شورای اداری شهرستان خرم بید، ادامه داد: پروژه های مهم عمرانی مصوب ‏هیات دولت كه در حال اجرا است شامل 600 واحد مسكونی مسكن مهر، 90 ‏واحد طرح مسكن محرومین، ایستگاه راه آهن صفاشهر و چندین پروژه بزرگ ‏دیگر است كه به زودی به بهره برداری خواهد رسید.