به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، رییس اداره تجهیزات پزشكی و سفارشات خارج دانشگاه اظهار داشت: دو دستگاه لاپاراسكوپ به منظور انجام جراحی های پیشرفته از جمله زنان و زایمان برای مركز آموزشی درمانی حضرت زینب(س) تهیه شده است كه براساس آن به تجهیزات این بیمارستان افزوده می شود.

هاشم پور افزود: علاوه بر این، بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان نمازی نیز به میكروسكوپ پیشرفته Pentezo برای اعمال جراحی مغز و اعصاب مجهز شده است.

وی اظهار داشت: تشخیص بسیار دقیق بیماریهای مغز و اعصاب، سیستم تصویربرداری كاملا داخلی ، قابلیت انجام ویدئو آنژیوگرافی فلورسان همزمان در هنگام عمل ، از مزایای این دستگاه است.

هاشم پور اعتبار صرف شده برای دو دستگاه لاپاراسكوپ بیمارستان حضرت زینب (س) را 170 میلیون تومان و اعتبار هزینه شده جهت تجهیز بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان نمازی به میكروسكوپ پیشرفته را 280 میلیون تومان عنوان كرد.