به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، رییس بیمارستان شهید فقیهی شیراز اظهار داشت: یكی از بزرگترین افتخارات مسوولان این مركز درمانی ، خدمت رسانی و سال ها همدم و هم نفس بودن با جانبازان عزیز شیمیایی است و در همین راستا برای ارایه بهترین خدمات به این عزیزان در سال گذشته یك تخت مراقبت های ویژه به صورت ثابت و یك تخت مراقبت های ویژه نیز به صورت شناور به ارایه خدمت به جانبازان شیمیایی اختصاص داده شد.

دكتر پیمان پترام فر افزود: امسال نیز بنا به درخواست این جانبازان و مسوولان بنیاد شهید و اهتمام مدیران بیمارستان برای افزایش رضایت مندی این عزیزان علاوه بر تخت های مراقبت های ویژه، یك اتاق ویژه 2 تخته نیز با تمام امكانات پزشكی و رفاهی در یكی از بخش های بیمارستان برای جانبازان شیمیایی راه اندازی شد.
 
وی اظهار داشت: با جابه‌جایی اتاق جانبازان از بخش پیشین به بخش فعلی، تذكرات لازم به مسوولان بنیاد شهید در راستای فاقد پزشك مقیم بودن بخش جدید ارایه شد و بر این اساس طی بند 6 صورت جلسه مورخ 5/4/90 كه با حضور مسوولان بنیاد شهید در بیمارستان شهید فقیهی برگزار شد، مقرر گردید همزمان با بستری جانبازان عزیز در این بخش، رابط بنیاد شهید نسبت به معرفی پزشك و پرستار ویژه برای ارایه بهترین سرویس پزشكی مورد انتظار به جانبازان شیمیایی اقدام کند.

پترام‌فر یاداور شد: متأسفانه تأمین پزشك و پرستار برای این بخش برخلاف تماس و پی گیری های مكرر بیمارستان با بنیاد شهید ، با تاخیر صورت گرفته است كه این مسئله موجب مصاحبه با برخی رسانه ها و اظهار نارضایتی شده بود.