به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، كمال فیروز آبادی معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس گفت: برای دستیابی به حقوق شهروندی و صیانت از حریم عمومی، قبل از هرگونه فعالیت نیازمند شناسایی و احصاء موانع، از سوی نهادهای اجرایی هستیم.

فیروز آبادی در دومین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان فارس، با تاكید بر لزوم برگزاری جلسات منظم كاری و پیگیری مستمر در رابطه با مباحث حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی، تصریح كرد: برای پرداختن به محتوای اصلی مبحث حقوق شهروندی و خروجی اثر بخش از این بحث، نیازمند آسیب‌شناسی توسط هر دستگاه و سپس ارائه راهكار و برنامه جهت برطرف كردن موانع هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس گفت: بهره گیری از روش‌های متنوع آموزشی برای گروه‌های مختلف اجتماعی مردم و مدیران از اصول مهم نهادینه سازی رعایت حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در جامعه می باشد.
وی در ادامه افزود: باید تلاش كنیم با آموزش مدیران و گروه‌های مختلف اجتماعی در تعمیق شناخت و باورهای اجتماع در رابطه با صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی گام‌های موفق‌تری برداریم.

دكتر فیروزآبادی با تاكید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد استان فارس، خاطرنشان كرد: شناسایی و احصاء موانع حقوق شهروندی، باید منجر به تهیه و تدوین پیش‌نویس‌های لازم برای تصویب قوانین اجرایی و یا بعضاً اصلاح قوانین موجود شود و در این زمینه نیز باید تلاش كنیم تا قوانین اجرایی نشده متضمن حقوق شهروندان در این حوزه نیز به مرحله اجرا برسد.

وی همچنین یادآور شد: شناسایی و احصا موانع در موضوع‌های مرتبط با رعایت حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی به مانند مرحله شناخت یك بیماری، مسئولان را در افزایش موفقیت مرحله معالجه یاری می‌كند.

گفتنی است دومین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان فارس، با ارائه گزارش اعضا ستاد و ارائه نظرات و پیشنهادات آنان در مباحث مرتبط پایان یافت.