به گزارش خبرگزاری برنا از فارس و به نقل از انجمن خیریه حمایت از بیماران كلیوی استان فارس، اعضای بدن جوان 29 ساله ساکن فسا که بر اثر سانحه به مرگ مغزی دچار شده بود، به 3 بیمار نیازمند اهدا شد.
 
انجمن خیریه حمایت از بیماران كلیوی و بخش پیوند اعضای بیمارستان نمازی شیراز ضمن قدردانی از خانواده زنده یاد مهدی مرادی كوچی از هموطنان عزیز جهت دریافت كارت اهدای عضو به انجمن و اهدای خون به سازمان انتقال خون دعوت به عمل می آورد.