به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، علی توكلی گلپایگانی، دبیر بخش پژوهشگران جوان كنفرانس فیزیك پزشكی در این زمینه گفت: این بخش به منظور تشویق پژوهشگران جوان جوایز ویژه ای را برای محققان جوان شركت كننده در كنفرانس در نظر گرفته است. 

توكلی گلپایگانی افزود: محققانی كه توانسته اند در قالب محورهای كنفرانس پژوهش‌هایی ارایه دهند كه مورد پذیرش كمیته داوران قرار گرفته باشد و بین 18 تا 35 سال سن داشته باشند، ‌جایزه ویژه این بخش را دریافت می كنند.

وی اظهار داشت: اجرای این طرح در نوع خود در كنفرانس های فیزیك پزشكی در كشور بی نظیر است. 

توكلی گلپایگانی گفت: با توجه به ارزیابی های اولیه در خصوص افراد واجد شرایط برای حضور در بخش پژوهشگران جوان مشخص شد كه 8 نفر از شركت كنندگان بین المللی و 18 نفر از شركت كنندگان داخلی دارای شرایط شركت در این بخش هستند.

نخستین كنفرانس بین المللی فیزیك پزشكی از یازدهم آبان ماه سال جاری به مدت 3 روز با حضور شركت كنندگان داخلی و خارجی در دانشگاه علوم پزشكی شیراز برگزار می شود.