به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، حسین صادق عابدین در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه" ماتوانسته ایم" با اشاره به فعالیت های دشمنان برای از بین بردن فضای اعتماد و امید در جامعه اسلامی افزود: جو اعتماد و شادی زمانی احساس می شود كه با مقایسه وضعیت قبل و بعد از یك فعالیت، اطلاع رسانی و آگاه سازی انجام شود و در همین راستا نیز با برپایی نمایشگاه "ماتوانسته ایم" و مقایسه پیشرفت ها و وضعیت قبل و بعد از انقلاب و اسلامی، فضای نشاط و اعتماد در جامعه گسترش می یابد و نمایشگاه" ماتوانسته ایم"انعكاس ماندگار، دستآوردهای انقلاب اسلامی در فارس است.

وی افزود: ضرورت این فعالیت تنها منحصر به حیطه صنعت و اقتصادی نیست و دستا وردهای معنوی ، نرم افزاری و علمی دانشمندان و علمای استان فارس، در حل مشكلات كشوری از دیگر مباحث مورد توجه این نمایشگاه است.

صادق عابدین با تاكید برلزوم بهره گیری كامل از توانمندی ها برای معرفی دستآوردهای بعد از انقلاب اسلامی در استان فارس خاطر نشان كرد: برپایی این نمایشگاه برای نخستین بار با این موضوع، انعكاس ویژه ای در سطح ملی خواهد داشت و این فعالیت به طور یقین در تاریخ استان ماندگار خواهد شد.

استاندار فارس در ادامه از برپایی نمایشگاه" ماتوانسته ایم" از 29 بهمن تا 4 اسفند ماه سال جاری خبر داد.

این جلسه با تشكیل دبیرخانه نمایشگاه و تعین كمیته اطلاع رسانی و تبلیغات پایان یافت.