به گزارش خبرگزاری برنا از قم، بررسی اصول تربیتی اسلام در زمینه كار و تولید در جوانان نوشته فریده پیشوایی، سبک زندگی دینی و نقش آن در كار و فعالیت جوانان اثر حمید فاضل قانع و آسیب شناسی فرهنگی فن‌آوری مدرن در حوزه كار و تولید جوانان به قلم مهدیه یاوری وثاق از جمله مقالات ارایه شده در این فصلنامه است.

همچنین "كاركردهای اجتماعی- اقتصادی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی با رویكرد جوانان" نوشته غلامعلی علی محمدی و "رویكردی نظری به تاثیرات شبكه‌های اجتماعی بر تولید ملی و اشتغال در میان جوانان" به قلم سیدعلی محمد آذربخش از دیگر مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی است.

فصلنامه تخصصی جوان و رسانه به مدیر مسوولی مریم رضایی و سردبیری فریده پیشوایی توسط مركز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود.