به گزارش خبرگزاری برنا از قم، این مراسم امروز در شهر قم برگزار شد كه طی آن در بخش برگزیدگان عرصه آموزش از محمد نیازی رتبه اول سطح چهار، رضا اسكندری رتبه دوم سطح چهار، سید محمد رضا علم هدایی رتبه اول سطح سه، سید محسن مرتضوی رنبه دوم سطح سه، محمد حسین ترابی رنبه سوم سطح سه، محمد پوراكبر رتبه اول سطح دو، سیف الله باقرپور مرزونی رتبه دوم سطح دو، سید مهدی لولاكی رتبه سوم سطح دو، مهدی كامران رنبه اول سطح یك، میثم رستمی رتبه دوم سطح یك، هیثم بوعذار رتبه سوم سطح یك، مریم مرادی رتبه اول سطح دو، سیده رقیه حسینی رضایی رنبه دوم سطح دو و هاشمیه سلوزی‌پور رتبه سوم سطح دو در عرصه آموزش تجلیل شد. در بخش برگزیدگان عرصه پژوهش از حسن نعیم آبادی رتبه اول سطح چهار، حسین صدیقی رتبه اول سطح سه، قاسم عارف رتبه دوم سطح سه، سیدمحمدرضا علم هدایی رتبه سوم سطح سه، مهدی مسائلی رتبه اول سطح دو، محمدامین ابوالحسنی رنبه اول سطح یك، مرتضی محمودخانی رتبه سوم سطح یك، طیبه سترگ رتبه دوم سطح سه، سپیده نویدی رتبه اول سطح دو، فاطمه مغیثی رتبه دوم سطح دو و هاجر یارمحمدی رتبه سوم سطح دو در عرصه پژوهش تجلیل به عمل آمد. در بخش برگزیدگان عرصه تبلیغ از محمدمهدی عباسی آغوی دارای رتبه اول سطح چهار، محمد جواد حاجی ابوالقاسم دولایی رتبه اول سطح سه، مهدی كرامتی رتبه سوم سطح سه، رسول خواسته رتبه اول سطح دو، مجتبی نورزاده كوهساره رنبه دوم سطح دو، رضا علیخانی گله رتبه سوم سطح دو، خدیجه سالم پور رتیه اول مشترك سطح دو، مریم مرادی رنبه اول مشترك سطح سه، فاطمه مسعودی رتبه اول سطح دو، طیبه فرید رتبه دوم سطح دو و زكیه ستودگان رتبه سوم سطح دو با اهدا لوح و جوائزی تقدیر شد.