به گزارش خبرگزاری برنا از قم، علی حاجی رضا با اعلام این خبر افزود: این نقاط شامل ۲۰۰ سازه کارتن پلاست و ۳۰۰ مکان برای نصب بنر می باشد که در تمام نقاط شهر آماده و گسترده شده است.

وی ادامه داد: شهرداری قم در راستای شور و نشاط انتخاباتی و فرصت تبلیغ برای کاندیداها ماموریت دارد تا فضاهایی را برای تبلیغات کاندیداها آماده کند که البته شیوه تبلیغ براساس دستورالعمل ستاد انتخابات کشور خواهد بود.
 
حاجی رضا با بیان اینکه حامیان و ستادهای کاندیداها تنها از طریق این نقاط اجازه دارند برای تبلیغات استفاده کنند، از حامیان و ستادهای کاندیداها خواست تنها از این نقاط استفاده کرده تا سیما و منظر شهری مخدوش نشود.