به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محمدعلی مجاهدی در مراسم كنگره شعر فاطمی در تالار شهید آوینی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: باید شعر آیینی مورد توجه گسترده قرار گیرد و در این راستا باید همه تلاش كنند.

وی گفت: باید از حضرت زهرا(س) كمك بگیریم و در در پرتو عنایات فاطمی در مسیر شعر و ادب فارسی حرکتی بالنده داشته باشیم.

مسئول دبیرخانه شعر آیینی کشور تاكید كرد: در قلمرو شعر فاطمی نباید تنها به صفات حضرت زهرا(س) بسنده كرد بلكه باید دایره شعر آیینی را گسترده‌تر دید و در این راستا تلاش جدی داشته باشیم.

مجاهدی بیان داشت: در خصوص شعر فاطمی می‌توان به موضوعاتی از جمله مباحث توحیدی، مصایب تاریخی، صفات پسندیده و ده‌ها موضوع دیگر پرداخت.

وی بیان داشت: نباید در مورد شعر آیینی كلی گویی كنیم زیرا دوره كلی گویی تمام شده و باید نگاهی پژوهشگرانه را جایگزین کرده و موضوعات را به صورت خاص مورد بررسی قرار دهیم.

مسئول دبیرخانه شعر آیینی کشور گفت: شاعران آیینی منابع شیعی را مطالعه كنند و بر اساس آن منابع معتبر شعر بگویند و اگر شعرا با چنین رویکردی وارد عرصه شوند می‌توانیم شاهد این باشیم که شعر آیینی و شعر فاطمی در مسیر صحیح حرکت کرده است.

مجاهدی تاكید كرد: حرکت در مسیر شعر فاطمی باید با نهایت دقت و توجه به مطالب مستند تاریخی دنبال شود و باید در شعر فاطمی به تمام روایت‌های موجود که درباره حضرت به ما رسیده است تحقیق و بررسی شود.