به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محمد دلبری در دیدار با سرپرست جدید امور شعب بانک ملت استان قم با بیان اینکه در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی موسسات اقتصادی ما باید در زمینه فرهنگ نیز همچون اقتصاد فعال و تاثیر گذار باشند، اظهار کرد:فعالیت اقتصادی بدون فرهنگ سازی مناسب عقیم می‌ماند.

 دلبری با اشاره به اینکه موسسات اقتصادی کشور باید مبلغ فرهنگ اقتصاد اسلامی باشند، افزود: ما باید فرهنگ اقتصادی و معیشتی خود را بر اساس سیره ائمه اطهار(ع) تدوین کنیم.

وی خاطر نشان کرد :در مسائل اقتصادی نباید از الگوهای امپریالیستی و سرمایه داری غرب پیروی کنیم و موسسات اقتصادی مانند بانک‌ها نقش بسزایی در تدوین و ترویج این فرهنگ دارند.

شهردار قم با اشاره به همکاری سازنده شهرداری و بانک ملت در گذشته افزود: همواره بهترین موقعیت‌های ملکی را بانک‌ها دارند و اگر خدمات شهری ارتقاء پیدا کند املاک بانک‌ها هم ارزش افزوده بیشتری پیدا می کند و متقابلا شهرداری هم برای  توسعه عمرانی شهر به منابع بانکی نیازمند است، پس هر دو سازمان از تعامل سازنده فی ‌مابین بهره مند خوهند شد.

دلبری در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری یکی از مطمئن ترین مشتریان برای تسهیلات بانک‌هاست و بخش اعظمی از پول‌های شهرداری در بانک ملت سرمایه گذاری شده است، خاطر نشان کرد:متاسفانه نظام پیچیده بوروکراتیک و قوانین نا منسجم مانع پیشرفت امور می‌شوند که باید این مسائل هر چه زود تر مرتفع شوند.