به گزارش خبرگزاری برنا از قم، در این تحصن، هزاران نفر از طلاب و روحانیون قمی حضور داشته و با سر دادن شعارهایی خواستار محاکمه سران فتنه شدند.

مردم و طلاب در این تحصن شعارهای مرگ بر موسوی و مرگ بر کروبی سر داده و انزجار خود را از سران فتنه اعلام کردند.

هر دقیقه به تعداد طلاب و روحانیون افزوده می شود و تحصن کنندگان در مورد دستگیری سران فتنه تأکید دارند.