به گزارش خبرگزاری برنا از قم، معاون آموزش و پژوهش سازمان صدا و سیما در این مراسم گفت: بعضی ها اعتقاد دارند بحث پژوهش رسانه ای بحثی گذرا است و باید اول غرب را مشاهده کنیم و بعد درباره غرب پژوهش انجام شود.

دکتر غلامرضایی در ادامه بیان کرد: در دو سه دهه اخیر مباحث را شناخته ایم و به حدی از بلوغ دست پیدا کرده ایم که بتوانیم وارد محیط شویم.

وی گفت: اگر بخواهیم زبان رسانه ای را ترجمه و در کنار دین بنشانیم نیازمند برگزاری نشست دین و رسانه هستیم.

وی افزود: اگر منظور از ترجمه، ترجمه دوباره باشد همچنان با مشکل روبه‌رو می شویم و باید دست به ابداع بزنیم و شجاعت خود را از دست ندهیم.

دکتر غلامرضایی با اشاره به شجاعت و نوآوری حوزه علمیه گفت: ما باید شجاعت و نوآوری حوزه علمیه را الگو کنیم و ساحت رسانه و دین را همزمان طی کنیم.

وی بیان کرد: در آینده مطرح کردن مباحث دین از طریق رسانه صورت می گیرد. باید بدانیم منبر و مسجد جای خود را از دست نمی دهد ولی رساندن مباحث دین از طریق رسانه امکان پذیر خواهد شد و حوزه علمیه باید در کنار درس حوزوی به این مورد بپردازد.

معاون آموزش و پژوهش سازمان صدا و سیما گفت: موضوعات دینی در برنامه تمام کشورهای غربی وجود دارد و تربیت دینی مدنظر خود را دارند.

دکتر غلامرضایی در ادامه افزود: باید نگاه نقادانه داشته باشیم و به مخاطب توجه کنیم.