به گزارش خبرگزاری برنا از قم، حسین انتظامی كه امروز به قم سفر كرده است در گفتگو با خبرنگاران گفت: حضور ما در قم به دلیل زیارت حرم مطهر و هماهنگی برخی امور مطبوعاتی و تبلیغاتی در قم است.

وی افزود: برنامه‌ها و جلسات همفكری با اصحاب رسانه برگزار خواهد شد تا بتوانیم مشكلات را بررسی و به نتایج مطلوب برسیم.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص بیمه خبرنگاران گفت: مطابق 46 قانون مطبوعات صاحب امتیاز مكلف است كه همكاران خود را بیمه كند و یك تكلیف قانونی است كه باید اجرا شود.

وی گفت: روشی كه به استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگار كمك كند این امر است و جلوی دولتی بودن روزنامه و خبرگزاری‌ها را خواهد گرفت، یكی از دلایل خانه به دوشی رسانه‌ها این است كه پیوندی ثابت ندارند و همیشه نگاه موقت دارند.

انتظامی تصریح كرد: بیمه خبرنگاران را ما از صاحبان رسانه‌ها می‌خواهیم و البته ما نیز مبالغ را به خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها باز می‌گردانیم.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص سایت سمان گفت: این سایت بنا به برخی تغییرات رویكردی بازنگری شد و دستورالعملی نیز بر روی سایت معاون مطبوعاتی قرار گرفت و مطابق آن روزنامه‌نگارانی كه تمایل دارند از امكانات وزارت ارشاد استفاده كنند یك گروه هفت نفره برای تایید صلاحیت حرفه‌ای خبرنگاران دیده شده كه تركیب آنها نیز دولتی نیست و شاخص‌ها نیز مشخص است.

وی بیان داشت: دولت نه صلاحیت دارد و نه مصلحت است كه بخواهد صلاحیت خبرنگار را تایید كند، خبرنگار را جامعه رسانه‌ای باید تایید كند كه در گذشته اشتباه رفتار می‌شد.

انتظامی در خصوص خانه مطبوعات بیان داشت: اساسنامه خانه مطبوعات روی سایت معاونت مطبوعاتی قرار گرفت و یك اساسنامه در اختیار عزیزان قرار گرفت.

وی گفت: رویكرد عمومی دولت استقبال از صنف است و این را بدون شعار مطرح می‌كند، خانه مطبوعات و سایر تشكل‌ها نیز باید از وجود آنها استفاده كنیم و رویكرد دولت نیز بدون شعار بر این اساس است.