به گزارش خبرگزاری برنا از قم، حسین انتظامی امروز در جلسه مدیران مسئول و صاحبان امتیاز كانون‌های آگهی و تبلیغاتی استان قم گفت: كار بازاریابی و تبلیغاتی چون یك كار تخصصی است ما اصرار داریم كه به كانون‌های تبلیغاتی ارائه شود.

وی گفت: اینكه نمایندگی یك روزنامه سراسری در استان‌ها بتواند آگهی‌نامه داشته باشد، این خلاف قانون است و موجب از بین رفتن نشریات محلی می‌شود و درصورتی كه ما باید تلاش كنیم نشریات محلی رشد كنند.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به موضوع مالیات كانون‌ها گفت: وظیفه و رسالت سازمان امور مالیاتی افزایش مالیات است، البته در این عرصه صنوفی معاف شدند كه البته برای این هم یك محدودیت‌هایی وجود دارد.

انتظامی تصریح كرد: باید طبق قانون در این عرصه پیش برویم و در زمینه معافیت مالیاتی در برخی موارد در كانون‌ها قانون داریم كه باید اجرایی شود.

وی با اشاره به موضوع بیمه كانون‌ها گفت: فعالیت كانون‌ها یك فعالیت است كه همانند كارگاه می‌ماند و باید نسبت به بیمه اهتمام داشته باشیم.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح كرد: این یكی از رویكردهای غلط توسط دولت‌های گذشته بوده كه كانون‌ها و یا مسائل دیگر را بیمه می‌كردند در صورتی كه این كار غلطی است و باید خود كارفرما اقدام به بیمه نماید.

انتظامی گفت: دولت بزرگترین خدمتی كه می‌تواند به كارآفرین‌ها كند این است كه كاری به كار آنها نداشته باشد و هر روز دست به یك قاعده و قانون نزند و همه تلاش ما در این راستا است.

وی در خصوص تمدید مجوزها گفت: قرار ما بر این است كه بعد از پنج سال فعالیت یك كانون تبلیغاتی مجوز دائم به او داده شود و این خدمتی به مصرف كننده و كانون است.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای مطبوعات و خبرگزاری‌ها برای روزنامه‌ها 40 شاخص تعریف شده كه یكی از آنها تیراژ و تعداد صفحه است و در اصل مسائل كیفی را مد نظر قرار خواهیم داد.

انتظامی بیان داشت: عین همین كار در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را می‌توانیم با كانون‌ها داشته باشیم و باید شاخص‌ها و محورها در این عرصه نوشته شود.

وی با اشاره به فضای تبلیغاتی شهری گفت: تبلیغات شهری در قم می‌تواند فعال‌تر این باشد و باید پویاتر از این رفتار كنید و به فضاسازی تبلیغات شهری بكوشید.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در گذشته متاسفانه آمارهای دروغ موجب شده بود تا برنامه‌ریزی‌ها درست نباشد به گونه‌ای كه تعداد چاپ نشریات یك میلیون نسخه است درحالی كه آمار 2.5 میلیون می‌دادند.