به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محسن جانجانی دبیر چهارمین طرح وبلاگ نویسی بوی سیب گفت: بیش از 750 نفر برای شرکت در این مسابقه نام نویسی و تاکنون هزار و 45 اثر ارایه کرده اند. در این میان 482 وبلاگ پست محور، 291 وبلاگ وبلاگ محور، پنجاه پادکست، 48 بلوتوث، و 174 تصویر پس زمینه کامپیوتری ارایه شده است.

وی اظهار داشت: در چهارمین دوره طرح وبلاگ نویسی بوی سیب، به هنرمندان و وبلاگ نویسان پیشنهاد شده است که آثار خود را در موضوعاتی همچون عباس شویم؛ویژه یاران اباعبدالله در گذشته و امروز، یزید 2011؛ ویژه دشمن شناسی و کربلا، آنگونه که بود؛ ویژه تحریفات عاشورا ارایه کنند.

رادیو معارف تا کنون سه دوره از طرح ملی وبلاگ نویسی بوی سیب را برگزار کرده است.