به گزارش خبرگزاری برنا از قم، در بیانیه شورای اسلامی شهر قم آمده است: نهم دی ماه هرسال یادآور حركت عظیم و باشكوه ملت بزرگ ایران در تجدید با آرمان های اصیل امام راحل و تجدید بیعت با منویات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است.

دراین روز مردم ایران یك صدا و با وحدتی مثال زدنی فتنه های دشمنان انقلاب و نظام را منكوب و تثبیت پایه های محكم نظام اسلامی را رقم زدند.

فتنه روز عاشورای سال 88 با تلاش فتنه گران برای خروج از انفعال وتغییر وضعیت افكار عمومی توسط سران داخلی و خارجی فتنه برنامه ریزی و به انجام رسید.

درحالی كه فتنه گران مدعی بودند خواهند توانست فتنه را درایام محرم به حركتی سراسری و توده ای تبدیل كنند و درنهایت عزاداری روز عاشورا را به تظاهراتی علیه نظام اسلامی مبدل کنند.

همه مردم شاهد بودند كه ایام محرم نه تنها فرصتی به مشروعیت بخشی حركت نفاق نداد بلكه با افزایش بصیرت عزاداران، بیش از پیش چهره منافقین جدید برای توده های ملت نیز آشكار شد و با بیعتی دوباره با علی زمان خواب های فتنه گران داخلی و خارجی را پریشان كردند.