به گزارش خبرگزاری برنا از قم، مهندس علی جان صادق پور گفت: در این طرح بزرگ روستاهای ورجان، سیرو، ونارچ و امامزاده ابراهیم و شهر کهک از نعمت آب پایدار برخوردار می شوند.

وی اعتبار برآورد شده این طرح را 110 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از این مبلغ 22.5 میلیارد ریال آن از محل سایر منابع و مابقی آن از محل اعتبارات استانی و خشکسالی منظور شده است.

وی تخصیص نقدی این پروژه را حدود 13 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: قرارداد اجرای پروژه در دو بخش اجرای خط انتقال و احداث ایستگاه های پمپاژ با پیمانکار منعقد شده است.

رییس هیات مدیره آبفار قم در ادامه طول لوله گذاری این طرح را 25 کیلومتر اعلام کرد و افزود: در این طرح چهار ایستگاه پمپاژ پیش بینی شده است.

صادق پور ابراز امیدواری کرد: با انجام تعهدات و تکمیل برخی طرح های وابسته فاز نخست این طرح به زودی مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی بیان کرد: مطالعات اولیه طرح بزرگ آبرسانی به 80 روستا از سال 86 آغاز شد و فاز نخست آن طی سالهای 87 تا 89 به اتمام رسید و با راه اندازی این فاز بخشی از روستاهای تابعه شهر قنوات آبرسانی شدند.

وی ادامه داد: در سال 91 نیز مطالعات فاز یک آبرسانی به شهر کهک در دستور کار قرار گرفت که این طرح در پایان سال 92 به نتیجه رسید و عملیات اجرایی آن در قالب یک پروژه مشارکتی با بخش خصوصی آغاز شد.

صادق پور در پایان در خصوص اهمیت اجرای این طرح افزود: با توجه به عدم بارش مناسب و کاهش آب های زیرزمینی و نیز مهاجرپذیری منطقه کهک کمبود آب در این چند سال بسیار مشهود بوده است.